در صورتیکه در حال حاضر سهامدار تعاونی شهریار هستید می توانید با وارد کردن کد ملی و احراز هویت از مزایای عضویت خود استفاده کنید.

در صورتیکه مایل به ثبت نام و عضویت در تعاونی شهریار هستید؛ میتوانید با کلیک بر روی دکمه زیر در تکمیل فرم عضویت و خرید سهام عضو خانواده بزرگ تعاونی شهریار عضو شوید.