فراخوان شرکت آتیه تجارت شهریار

فراخوان شرکت آتیه تجارت شهریار از سهامداران محترم و مجموعه های اقتصادی

پیرو فعال سازی سامانه خدمات رفاهی شرکت آتیه تجارت که از شرکت های تعاونی کارکنان شهرداری تهران (شهریار) با بیش از 67,000 نفر سهامدار می باشد، از کلیه سهامداران محترم، مدیران محترم رفاهی شهرداری تهران وهمچنین شرکت ها و بنگاه های اقتصادی و خدماتی دعوت بعمل می آید تا در صورت درخواست جهت همکاری با سایت رفاهی تعاونی شهریار اطلاعات و شرایط خود را به آدرس ایمیل info@refahi-shahryar.com یا به واتساپ شماره 09373404137 ارسال نمائید.