درباره آتیه تجارت شهریار

شرکت آتیه تجارت شهریار با هدف انجام ماموریت در دو حوزه بازرگانی و رفاهی به صورت تخصصی توسط تعاونی کارکنان شهرداری تهران تشکیل و کار خود را آغاز نموده است.

این شرکت با توجه به ماموریت¬های ابلاغی از سوی هلدینگ شهریار فعالیت خود را در حوزه رفاهی برای ارائه خدمات هر چه بهتر به بیش از 67 هزار نفر سهامدار محترم که همگی از کارکنان و کارمندان و بازنشستگان شهرداری تهران می¬باشد با ایجاد زیرساخت¬¬های لازم در این حوزه آغاز کرده که امید است با همکاری سهامداران محترم این خدمت فراگیرتر و روز به روز کاربردی تر گردد.
در حوزه بازرگانی نیز این شرکت در نظر دارد تا با هماهنگی مجموعه شهرداری تهران بتواند در جهت رفع مشکلات کارکنان و افراد مرتبط قدم برداشته و بتواند در آن مسیر نیز خدمات مناسبی ارائه نمایند. از جمله این خدمات می¬توان به توزیع کالاهای اساسی بین پرسنل شهرداری و همچنین هماهنگی لازم جهت وردات لاستیک خودرو با قیمت مناسب و پایین¬تر از بازار فعلی جهت توزیع بین سهامداران و همچنین توزیع در شرکت تاکسیرانی و اتوبوسرانی عنوان نمود.
شرکت آتیه تجارت شهریار از همه سهامداران محترم تقاضا دارد تا اگر در خصوص موضوعات رفاهی و همچنین موضوعات بازرگانی پیشنهاد یا ارائه خدماتی دارند که می¬تواند به نفع پرسنل و سهامداران محترم باشد به این مجموعه عنوان نمایند.