معرفی فروشگاه ها، مراکز رفاهی و خدماتی از طریق سهامداران شهریار

سهامداران محترم می توانند فروشگاه ها، مراکز رفاهی و خدماتی مد نظر خود را جهت عقد قرارداد و استفاده بیش از 67,000 سهامدار به سامانه رفاهی تعاونی شهریار معرفی نمایند.

با توجه به مصوبه هیات مدیره محترم شرکت آتیه تجارت شهریار در جهت ارائه خدمات هر چه بیشتر و بهتر به سهامداران و پرسنل محترم شهرداری تهران و بازنشستگان گرانقدر سایت رفاهی تعاونی شهریار این امکان را فراهم نموده است تا شما عزیزان بتوانید فروشگاه ها، مراکز رفاهی و خدماتی که می توانند خدمات موثر و با کیفیتی را به باقی سهامداران ارائه نمایند را به شرکت آتیه تجارت شهریار معرفی نموده تا کارشناسان پس از مذاکره و اقدامات اولیه و انجام مراحل اداری آن مجموعه ها نیز در سامانه رفاهی شهریار قرار دهند.

شهامداران محترم می توانند جهت معرفی فروشگاه ها، مراکز رفاهی و خدماتی از طریق  قسمت تماس با ما و انتخاب موضوع معرفی مراکز تخفیف اقدام نموده و مجموعه مورد نظر خود را معرفی نمایند.