پاراگلایدر خلبان درویشی

پاراگلایدر خلبان درویشی

آموزش هوانوردی و خلبانی پاراگلایدر و پاراموتور

35
سافاری وحشت

سافاری وحشت

سافاری وحشت در سورتمه تهران

35
ماشين کوبنده

ماشين کوبنده

ماشین سواری، سبقت و تصادف از نوع خوبش

35
سافاری وحشت

سافاری وحشت

گردش نفس گیر و هیجانی

35
سافاری وحشت

سافاری وحشت

یک هیجان اساسی در سافاری وحشت تهران